Програмата ФАР на Европейския съюз включва дейности по обучението на българските магистрати в рамките на...
Бюрото ТАЙЕКС на Европейската комисия за техническо подпомагане на страните-кандидатки за членство в ЕС организира...
Обучението на магистратите по европейско право бе доразвито по хоризонталния проект за обучение на съдии...
Хоризонталният проект “Укрепване върховенство на закона” (2001 – 2003), съвместно с Холандския център за международно...