Фондация „Български адвокати за правата на човека” набира участници в проект „Дискусионен клуб за...
Реформата в областта на върховенството на закона е основент приоритет на ААМР и на нея...
За периода 1999-2003 преките инвестиции на ААМР за обучение на магистрати в България са над...
През периода 2000-2004г. е проведено Модулно начално обучение на всички новоназначени съдии в страната. То...