Проектът EuropeAid/113343/D/SV/BG “Техническа помощ за подготовката на стратегия за назначаване и професионална квалификация на магистрати...
В рамките на предприсъединителната програма МАТРА на холандското правителство,  НИП участва в проекта “Гражданското общество...
Сътрудничеството продължи с проекта “Съдействие на българската съдебна власт. Продължаващо обучение по европейско право и...
Туининг проект BG/2004/IB/JH//01 “Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” се осъществява съвместно от Министерството на...