Туининг проекти BG03/IB/JH/01-А и 01-В по ФАР проект “Реформа на гражданското и наказателното производство” (2004-2006)...
Туининг проект BG02/IB/JH/03 “Подобряване на административното правосъдие с оглед борбата срещу корупцията” бе насочен към...