В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за заявяване за участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма в рамките на трета учебна сесия през 2022/2023 г. 

Предлаганите обучения са:

• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

• Присъствени езикови курсове по юридическа терминология на английски и френски език с продължителност 36 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично.

Крайният срок за заявяване на участие е 15 септември 2022 г. включително. Заявяването на участие се извършва чрез системата ИСУПО, номер на събитие 3401.

Изпълнител на дейността е „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, гр. Плевен, ползвател на марката за услуги „Училища Европа“.

Лице за контакт от НИП:

Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

Информация за кандидатстването и изисквания към кандидатите – по-долу.

Skip to content