На 4 и 5 декември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира...
49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници...
На 3 ноември 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема: “Актуалните законодателни...
На 28 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение...