35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както и експерти от Министерството...
55 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи се включиха...
Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Дискриминация, основана на пола – основни...
Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”, което ще...