От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
НИП проведе трета сесия на Форум “Права на човека” и заключителна пресконференция по проектите, които...
От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
В изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на...