На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще...
„Почтеността е крайъгълният камък на всяка етична връзка. И съдиите, и представителите на Прокуратурата, и...