На 28 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение...
При засилен интерес от страна на професионалната общност протече организираното от Националния институт на правосъдието...
Националният институт на правосъдието организира еднодневно присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от...
В периода м. октомври – м. декември 2023 г. Националният институт на правосъдието ще проведе поредица...