Отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Георги Коджаниколов – младши прокурор в РП...
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Съветът на Европа и Европейският съд по...
11.03.2022 Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) кани съдиите от страните членки на ЕС на...
04.03.2022 Днес библиотеката на НИП се обогати със следните нови издания, дарени от фондация „Център...