Порталът за електронно обучение на НИП е ценен помощник на всички професионалисти в областта на...
Седем анализа, изготвени от изследователски общности от съдебни обучители на НИП, са достъпни в електронен...
Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и...