В платформата HELP на Съвета на Европа (СЕ) е публикувана нова актуализирана версия на български...
По инициатива на Националния институт на правосъдието в периода м. юли –  м. октомври 2022 г....
Международният съюз по далекосъобщения (МСД) е разработил насоки за разработване на политики в областта на защитата...
Отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Георги Коджаниколов – младши прокурор в РП...