Електронното помагало „Ръководство на административен съдебен състав” е достъпно в електронния портал...
      В изпълнение на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията...
        Помагалото е съставено в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги...
Помагалата са съставени в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от...