Отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Георги Коджаниколов – младши прокурор в РП...