Актуално

Начало | Актуално

Успешен завършек на дейност 1 „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”, проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, изпълнявана в партньорство с ВАС

19.07.2019

 

 Днес 19.07.2019 г. приключи обучението Правни въпроси в работата на съдебната администрация - организация на съдебната администрация; действия на съдебната администрация и връзка със законност на съдебните решения; новости в АПК - електронна комуникация със страните; Етичен кодекс на съдебните служители“, с лектор проф. Дарина Зиновиева.

30 съдебни помощници и съдебни служители от Върховния административен съд участваха в обучението, което се проведе в курорта „Боровец”. То е последното от планираните 30 специализирани обучения, които се осъществиха в партньорство с Върховния административен съд по дейност 1 „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”, проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван от НИП по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на обучението бяха разгледани нормативните актове, уреждащи дейността на ВАС, и новият Правилник за администрацията на ВАС. Акцент беше поставен и върху Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществената информация, както и върху етичния кодекс на съдебния служител.

По изпълнената дейност 1 Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” бяха проведени общо 30 специализирани обучения. При планирани 750 обучаеми бяха обучени общо 788 представили на целевите групи, които получиха и сертификат за участие.

 

 


назад