Новини

Начало | Новини

Новини

Обучение за съдебни служители по прилагане на Закона за обществените поръчки в органите на съдебната власт

25.03.2019 В периода 23 24 април 2019 г. Националният институт на правосъдието организира обучение в гр. Пловдив на тема Прилагане на Закона за обществените поръчки в органите на съдебната власт в рамките на проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението е въвеждащо и е предназначено за съдебни служители, които се занимават пряко или...
повече

СРЕЩА НА ДИРЕКТОРА НА НИП С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

22.03.2019 На 21 март 2019 г. директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева, се срещна с представители на съсловните организации на професионалната общност. В срещата участваха съдии, прокурори, съдебни служители и експерти, представляващи: * Съюза на съдиите в България, * Асоциацията на българските административни съдии, * Българската съдийска асоциация, * Асоциацията на прокурорите в България, * Камара на следователите в България, * Национално сдружение на...
повече

Тридневно обучение по енергийно право ще бъде проведено в Пловдив в периода 8-10 април 2019 г.

21.03.2019 Тридневно обучение по енергийно право, организирано в партньорство между Националния институт на правосъдието и Върховния административен съд, ще бъде проведено в периода 8-10 април 2019 г. в хотел Санкт Петербург, Пловдив. Темата е Енергетика-национално и европейско право. Политика и актове в сферата на енергетиката. Обучението ще бъде проведено от международните лектори Кайса Хухта, докторант от Университета на Източна Финландия, и проф. Рувен Флеминг от Университет на Грьонинген, а от...
повече

Обучения в областта на киберпрестъпленията и взаимното признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС

19.03.2019 През м. април 2019 г. Националният институт на правосъдието организира поредица от обучения, насочени към развиване на уменията и професионалната компетентност на съдиите, прокурорите и служителите на разследващите органи относно актовете, постановени в производствата с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС. Обученията са разработени по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран по Оперативна програма Добро...
повече

Тридневно обучение по конкурентно право, организирано в партньорство между НИП и ВАС, започна в София

18.03.2019 Тридневно обучение на тема Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна конкуренция по ЗЗК. Практика на СЕС по Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама започна днес, 18.03.2019 г., в хотел Феста, гр. София. Гост лектори са проф. Моника Намисловска, ръководител на катедра Европейско частно право в Университета в Лодз, Полша, и д-р Анна Лабедска, преподавател в юридическия факултет в Сити...
повече