Новини

Начало | Новини

Новини

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО СЕ ПРОВЕДЕ В НИП

17.11.2018 В Националния институт на правосъдието приключи двудневна международна конференция по екологично право, организирана от Европейския форум на съдиите по екологично право към Европейската комисия, Върховния административен съд и Асоциацията на българските административни съдии със съдействието на НИП. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков откри конференцията, в която участваха 80 съдии и прокурори от 20 европейски държави, както и от Индия и Австралия. Проф. Люк...
повече

Ден на самоуправлението в НИП

09.11.2018 Днес, 9.11.2018 г. се проведе Денят на самоуправлението в НИП - инициативата се организира в рамките на Днитe на отворените врати, които Националният институт на правосъдието проведе от 1 до 09.11.2018г. под надслов Открито за съдебната власт. В Деня на самоуправлението трима кандидати за младши магистрати поеха домакинството на обменната програма за младши магистрати, която се организира по Програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение, както и решаваха въпроси, свързани с...
повече

Предстоящи обучения по дейност 1 "Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” по проект № BG05SFOP001-3.002-0002

09.11.2018 В рамките на дейност 1 Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване по проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017, в периода 15.11-30.11.2018 г., предстои организиране и провеждане на 3 специализирани обучения за съдии и съдебни помощници от административните съдилища. Обученията се организират от Националния институт на правосъдието в партньорство с...
повече

Съгласно Заповед № РД-00-49/06.11.2018 г. е определен наемател след търг с тайно наддаване

07.11.2018 След проведен търг с тайно наддаване е определен наемател за обект Площ от 2 кв. м. за поставяне на два броя вендинг машини за кафе и топли напитки в сградата на НИП. Съгласно условията за проведен търг обявен на сайта на Института. Протокол Заповед
повече

Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) обявява конкурс за антикорупционен експерт - ръководител на проект

06.11.2018 Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ), постоянна междуправителствена регионална организация /съставена от девет държави в Югоизточна Европа, вкл. и България/, обявява конкурс за позицията на антикорупционен експерт- ръководител на проект. Срокът за кандидатстване е 18 ноември 2018 година. Информация за длъжността, изискванията и начина на кандидатстване, можете да намерите ТУК. Допълнителна информация за дейността и инициативите на РАИ са налични на Интернет страницата на...
повече