Осигуряване на охрана на недвижими имоти и наличното имущество в тях, предоставени за ползване на...
Провеждане на пазарни консултации във връзка с определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка...
Провеждане на пазарни консултации във връзка с определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка...
Провеждане на пазарни консултации във връзка с определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка...