„Логистично и техническо обезпечаване и хотелско настаняване за обучителни дейности и други свързани с тях...
Документи, свързани с избора на изпълнител Оферта
Проведена пазарна консултация във връзка с извършване на функционален анализ на организационната и административната структура...
Покана за представяне на индикативни оферти /Пазарна консултация/ във връзка с подготовка на процедура за...