Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя поканa за набиране на експерти в областта на съдебното обучение и правото на ЕС по проект „Западни Балкани II“, който се изпълнява в Сърбия и Черна Гора с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия.

Повече информация за програмата за обучение, профила на експертите, както и за процеса на кандидатстване можете да намерите тук:

Покана за набиране на експерти — обучение по търговско право на ЕС (Сърбия)

Покана за набиране на експерти — обучение по законодателството на ЕС за защита на потребителите (Черна гора)

Покана за набиране на експерти — обучение на обучители (Черна гора)

Кандидатите подават заявленията си по електронна поща до г-жа Ваня Текич (vanja.tekic@ejtn.eu) не по-късно от 26 февруари 2024 г.

Skip to content