Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

Дати и място на провежданеНаименованиеЦелева аудиторияСрок и линк за заявяване
21-22 октомври 2024, Букурещ, РумънияИзвъндоговорна отговорност за вреди от изкуствен интелектмагистрати7 февруари 2024, Код в ИСУПО
8-12 април 2024, Будапеща, Унгария„EМСО-CEPOL – Електронни доказателства по трансгранични дела”магистрати8 февруари 2024, Код в ИСУПО
22 февруари 2024, онлайнСтълкновение на закони и трансфер на наказателни производства. Съвместен уебинар с Евроджъстмагистрати8 февруари 2024, Код в ИСУПО
18-22 март 2024, Лион, Франция„EМСО-CEPOL – Съвместни екипи за разследване”магистрати8 февруари 2024, Код в ИСУПО
19 април 2024, Лисабон, Португалия„Защита на личните данни“магистрати16 февруари 2024 Код в Исупо
11-12 април 2024„Дигитални пазари“съдии16 февруари 2024 Код в ИСУПО
18-19 април 2024, Барселона, Испания„Обучение на обучители с фокус върху съдебните умения“обучители16 февруари 2024 Код в ИСУПО
23-25 април 2024, Букурещ, Румъния„Правен английски. Наказателноправна терминология“ магистрати19 февруари 2024 Код в ИСУПО
16-17 април 2024, Париж, Франция“Престъпления срещу околната средамагистрати1 февруари 2024 Код в ИСУПО
15-16 април 2024, Виена, АвстрияПроцесуални гаранции по наказателни деламагистрати и съдебни служители1 февруари 2024 Код в ИСУПО
12-13 март 2024, Трир, ГерманияПравна рамка и съдебна практика по граждански и търговски дела: Брюксел Ia, Рим I и Рим IIмагистрати и съдебни служители2 февруари 2024 Код в ИСУПО
24-26 април 2024, Вилнюс, Литва“Тематично езиково обучение в областта на семейното право (на английски и френски език, ниво С1)магистрати5 февруари 2024 Код в ИСУПО
18-19 март 2024, Трир, ГерманияНови технологии и съдебно обучение – добри практики и предизвикателствасъдебни обучители5 февруари 2024 Код в ИСУПО
4-5 април 2024, Целе, ГерманияВиртуални и хубридни заседания – инструменти, предизвикателства, добри практикисъдии5 февруари 2024 Код в ИСУПО
7-8 март 2024, Прага, Чехия“Лидерство (за административни ръководители)административни ръководители5 февруари 2024 Код в ИСУПО
2-3 юли 2024, Солун, ГърцияЕвропейски граждански процесмагистрати и съдебни служители2 февруари 2024 Код в ИСУПО
12 април 2024, Солун, ГърцияДържавна администрация и уязвими групи – качество на административните услуги – права на хора с уврежданиямагистрати и съдебни служители5 февруари 2024 Код в ИСУПО
9-11 април 2024, Букурещ, Румъния“Правен английски. Гражданскоправна терминологиямагистрати5 февруари 2024 Код в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content