Европейската мрежа за съдебно обучение чрез Националния институт на правосъдието набира български магистрати за участие...
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Съгласно обявлението за набиране на кандидати за дългосрочни стажове по...
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ, Съгласно обявлението за набиране на кандидати за краткосрочни стажове по...
Европейската правна академия организира семинар на тема "Ролята на ЕСПЧ и националните съдилища в подобряване...