Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в дългосрочни стажове в Евроджъст,...
Европейската правна академия организира семинар на тема "Съдебният процес за неспазване на европейското право за...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в своята Програма за обмен...
Националната школа на магистратурата организира семинар на тема "Зависимости и простъпки. Реформа на съдебното им...