22.07.2015 г. Eвропейската правна академия организира два семинара на тема "Европейско право за качеството на...
22.07.2015 г. Националният институт на магистратурата на Румъния организира семинар на тема "Въведение в прецедентното...
10.07.2015 г. НИП набира български магистрати за участие  в семинар „Процесуални права в областта на...