В платформата HELP на Съвета на Европа (СЕ) е публикувана нова актуализирана версия на български език на курс за самообучение, посветен на изискванията относно допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, съгласно ЕКПЧ.

Курсът се състои от 10 сесии, в които се разглеждат теми, свързани с различни аспекти на допустимостта, както и представяне на примери от практиката на Съда.

Подробна информация относно целите, съдържанието и методологията на  обучението може да откриете на обучителната платформа на програма HELP (https://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1847)

Учебното съдържание на курса е достъпно само след предварителна регистрация.

Участниците, завършили този курс, ще могат да генерират електронен сертификат като доказателство за успешно преминато обучение.

Skip to content