Тема на броя е укрепването на капацитета на съдебната система за работа с деца в...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2024....
13 септември 2023г., 13:00 – 15:00 часа Във връзка с предстоящото откриване на процедурата за...