80 съдии и съдебни помощници от апелативен район София взеха участие в проведеното обучение на...
Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма...
На 29 ноември 2023 г. от 18.00 до 19.30 ч. централноевропейско време /19:00 до 20:30...
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) в сътрудничество с Европейската комисия организират поредица от...