Националният институт на правосъдието вече 18 години развива и надгражда въвеждащото обучение на новопостъпилите съдебни служители с цел изграждане на професионално подготвени кадри в съдебната система.

Използвайки възможностите на съвременните електронни технологии в учебния процес, във въвеждащото обучение през 2023 г. предлагаме комбинирана обучителна форма, която съчетава дистанционна самообучителна част, предоставяща обща теоретична подготовка, и присъствена, практически ориентирана част.

От 1 септември 2023 г. новопостъпилите служители ще имат постоянен достъп до дистанционното самообучение в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg), избирайки удобна за тях начална дата непосредствено след назначаването си. Електронните учебни материали, в т.ч. наръчници, видеофилми и др., ще са на тяхно разположение 24/7, давайки възможност на всеки участник да следва собствено темпо на работа в удобно за него време и място. Успешното завършване на тази част от обучението е необходимо условие за включване в следващата част.

Втората присъствена част на въвеждащото обучение е фокусирана върху практическите аспекти на съдебната дейност и работата с информационните системи в съдилищата и дава възможност за по-бърза и успешна адаптация на служителите към принципите и практиката в съдебната администрация.

Възможност за заявяване на участие кандидатите имат чрез платформата ИСУПО (isupo.nij.bg), след регистрация.

Skip to content