За поредна година Националният институт на правосъдието е домакин на обменната програма за младши магистрати АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение в периода 14-18 ноември 2022 г. Зам.-директорът на НИП, г-жа Силвия Димитрова приветства с „Добре дошли“ в НИП участниците в програмата – 15 младши съдии и прокурори от школите за съдебно обучение на 7 страни от Европа – Белгия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Полша и Унгария, и 8 кандидати за младши магистрати от випуск 2022/2023 от НИП. Тя изтъкна увереността си, че младите магистрати ще се възползват от уникалната възможност да споделят идеи и да обменят знания за различните съдебни системи в европейските държави и най-вече да изразят мнения за системите за съдебно обучение в техните страни, които в годините са се променяли и развивали при различните генерации. „Специфично ориентирано обучение, съобразено с индивидуалните нужди и предпочитания, е основна тенденция и акцент в развитието на съдебното обучение и дебатът за това е много интересен, затова е важно да се чуе и Вашето мнение“, каза в заключение г-жа Димитрова.

Програмата АЯКОС се провежда на едни и същи дати във всички страни-членки на Европейската мрежа за съдебно обучение и включва работни посещения, дискусии и лекции, насочени към насърчаване на взаимното разбиране и бъдещо сътрудничество между младшите магистрати.

Skip to content