Над 40 представители на професионалната общност – съдии, прокурори, следователи, представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и служители в органите на Министерството на вътрешните работи се включиха в обучението на тема „Международно сътрудничество по наказателни дела с Кралство Великобритания и Съединените американски щати. Актуални проблеми при прилагането на инструментите за правно сътрудничество – ЕЗА, трансфер на осъдени лица и ЕЗР“, проведено в периода 15-16 декември 2022 г.

В преподавателския екип се включиха Ким Холдън, съветник по наказателноправни въпроси в Посолството на Обединено кралство Великобритания, Питър Халпърн, постоянен юридически съветник в Посолството на Съединените американски щати, Мариета Неделчева, съдия в Софийския окръжен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд Варна и член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

В рамките на обучението акцент бе поставен върху наказателноправните системи на Обединено кралство Великобритания и Съединените американски щати, различните инструменти за правно сътрудничество между Република България и правозащитните органи в двете партньорски държави, актуалните проблеми в областта на обезпечаването и конфискацията.

Skip to content