65 съдии, адвокати, преподаватели на Националния институт на правосъдието участваха в дискусия със съдия Арабаджиев от Съда на тема „Правото на ЕС и националните съдилища. Националният съдия – съдия на Европейския съюз“, която се проведе в хибриден формат, съвместно с Българска асоциация за Европейско право (БАЕЛ).

В приветствените думи към аудиторията, директорът на Института, г-жа Миглена Тачева подчерта ключовата роля на националния съдия за ефективното прилагане на правото на Европейския съюз и посочи, че диалогът между националните съдилища и Съда на ЕС е фундаментален за съдебната система на Европейския съюз и за българския правен ред.

На събитието беше представен и разработеният от съдия Арабаджиев анализ на преюдициалните запитвания, отправени от конституционни съдилища до Съда на ЕС, в който е извършено и задълбочено изследване на мястото и ролята на конституционните съдилища в страните членки на Европейския съюз.

Изданието е достъпно в Портала за електронно обучение на НИП: https://e-learning.nij.bg/mod/data/view.php?d=38&advanced=0&paging&filter=1&page=0&rid=824

Институтът ще продължи традицията за провеждане на професионални срещи със съдия Арабаджиев за надграждане и развиване на уменията и компетентностите на представителите на юридическата общност.

Skip to content