И тази година Икономически университет – Варна реализира инициативата на НИП за подготовка на високомотивирани...
В периода 21 – 22 юни 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието...
Във връзка с избирането на допълнителен брой съдебни заседатели към съдилищата в страната Националният институт...