От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
НИП проведе трета сесия на Форум “Права на човека” и заключителна пресконференция по проектите, които...
30 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво и други представители на професионалната общност...