НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ...
18 592 магистрати, служители на разследващите органи и други представители на професионалната общност са обучени...
      Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване...