18 592 магистрати, служители на разследващите органи и други представители на професионалната общност са обучени...
      Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване...
  12.07.2019 г.   "Въведение в работата на администрацията на Прокуратурата на РБ" Дата на...