В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието",...
                                    НИП ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА...
    23.02.2017   Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон, обнародвани...
          В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността...