Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“...
В периода 24 – 26.02.2023 г. в гр. Сандански се провежда обучение “Прекратяване на служебните...
Националният институт на правосъдието организира обучение по проблемите на поведенческия анализ при целенасоченото водене на...