На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт...
На 17 ноември 2022 г. приключи провеждането на четвъртото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по...
35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както и експерти от Министерството...