НИП проведе трета сесия на Форум “Права на човека” и заключителна пресконференция по проектите, които...
30 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво и други представители на професионалната общност...
За ограничаване и изкореняване на проявите на домашно насилие в българското общество е необходимо провеждането...
29 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво взеха участие в организираното от Националния...