На 13 юни 2023 г. в зала 201 на НИП, пред 28 представители на професионалната...
В края на м. март 2023 г. Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление...
На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт...