Седем анализа, изготвени от изследователски общности от съдебни обучители на НИП, са достъпни в електронен...
Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и...
В платформата HELP на Съвета на Европа (СЕ) е публикувана нова актуализирана версия на български...