От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
Националният институт на правосъдието (НИП) обявява, че в Портала за електронно обучение са публикувани четири...
От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
В изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на...