Нови учебни помагала за съдебни служители са публикувани във виртуалната библиотека на НИП Виртуалната библиотека...
Самообучителни електронни ресурси в помощ на съдебните служители са разработени по проект „Иновативни продукти и...
Европейската мрежа за съдебно обучение  (ЕМСО) публикува ново издание на тематично помагало за чуждоезиково обучение...
Излезе от печат практическото помагало на НИП в помощ на българските магистрати и юристи. Анализирайки...