Knowledge grows together with us

Четири допълнителни места са налични за езиков семинар за съдии по гражданска и търговска медиация, който ще се проведе на 15-17 март 2023 г., в сградата на Националния институт на правосъдието.

В обучението, което е в рамките на проекта на ЕРА „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съ-финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, е предвидено участието и на български съдии. Можете да се запознаете с програмата за обучението тук.

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.

Заявяването за участие се извършва през системата ИСУПО, в срок до 16 януари 2023 г. (понеделник) включително.

Повече за проведените обучения и практическа информация за предстоящия семинар можете да намерите тук.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, телефон: 02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на специално създадения за тази цел интернет сайт: Mediation in the EU: Language, Law and Practice – Series of interactive language training events (era-comm.eu), както и на прикачената брошура.

Skip to content