Актуално

Начало | Актуално

Подкаст на уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема „Европейската прокуратура – разследване и наказателно преследване на престъпленията против бюджета на ЕС“

11.04.2019

Подкаст (запис) на най-актуалния уебинар за компетентността на Европейската прокуратура в областта на разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС е достъпен на сайта на Европейската мрежа за съдебно обучение.

 

Подкастът има за цел да повиши информираността и по-доброто разбиране на професионалната общност относно формиращата се в момента независима прокурорска служба на Европейския съюз, и нейните правомощия като орган с ключова роля в наказателното правосъдие в ЕС през следващите години.

 

Йоахим Етенхофер, административен ръководител на прокуратурата в Мюнхен, Германия, представя темите в уебинара, свързани с 

 

• престъпленията, съгласно Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС;

• структура и организация на Европейската прокуратура: ролята на европейския главен прокурор, европейските прокурори и европейските делегирани прокурори;

• основни задачи на Европейската прокуратура — съдебен контрол — сътрудничество с национални органи;

• взаимодействие с държави членки, които не участват в Европейската прокуратура;

• сътрудничество с ЕВРОДЖЪСТ, ОЛАФ, ЕВРОПОЛ. 

 

Целева група на уебинара: 

Съдии и прокурори с опит в разследването на икономически и финансови престъпления, корупция и измами, съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, трансгранично сътрудничество при разследване и наказателно преследване.

 

ГЛЕДАЙТЕ ЗАПИСА ТУК: ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА — разследване и наказателно преследване на престъпленията против бюджета на ЕС 

 

назад