Актуално

Начало | Актуално

Приключи обучението по преюдициални запитвания с участие на международни лектори

15.05.2019
     

 

Голям интерес бе проявен към приключилото днес тридневно обучение „Преюдициални запитвания. Практически аспекти при изготвяне на преюдициално запитване. Практика на СЕС”, което се проведе в София. Обучението беше организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Върховния административен съд в рамките на дейност 1 "Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван от НИП по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участници в обучението бяха съдии и съдебни помощници от административни и граждански съдилища.

В презентациите си Фолкер Еленбергер, съдия във Федералния съд на провинция Баден – Вюртемберг, Германия, д-р Кристиян Хаг, съдия във Федералния съд на провинция Баден – Вюртемберг, Германия, и Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, представиха данни, че българските съдилища са отправили общо 20 преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург през 2018 г., с което страната се нарежда на челни позиции. За сравнение за същия период Германия, при население от 82,79 млн. души, е отправила общо 78 преюдициални запитвания. Лекторите представиха информация за общия брой преюдициални запитвания от всички държави членки на ЕС, разгледани от СЕС, които през 2017 г. са 709. Средната продължителност на делата е била 16 месеца, бързите производства са се разглеждали средно за 3,1 месеца, а незабавните производства – за 2,2 месеца, обясниха чуждестранните лектори. Съдия Еленбергер подчерта, че при преюдициално запитване поставяният въпрос трябва да е от значение и важност за изхода на делото.

По време на обучението бяха разгледани конкретни казуси, решавани от СЕС. Беше обсъдено значението на производството за преюдициално запитване в количествено и качествено отношение, както и условията за допустимост на производството предмет на запитването. 

 


назад