Новини

Начало | Новини

21-то Общо събрание на ЕМСО в България

18.06.2018

В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз на 14 и 15 юни 2018 г. в хотел Палас, к.к. "Cв. св. Константин и Елена", Варна, Националният институт на правосъдието бe домакин на 21-то Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). 

 

Приветствия към делегатите на Общото събрание отправиха директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева, и генералният секретар на Мрежата, съдия Войчех Постулски.  

 

Министърът на правосъдието на Република България, г-жа Цецка Цачева, българският съдия в Общия съд на ЕС, г-жа Марияна Кънчева и българският депутат в Европейския парламент, г-н Емил Радев направиха ключови изказвания. Съдия Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието, изпрати поздравителен адрес.

 

След приветствията генералният секретар на ЕМСО, съдия Войчех Постулски, представи цялостен доклад за дейността на ЕМСО през изминалата 2017 г.  и направи преглед на планираните обучителни дейности за 2019 г.

 

Основен акцент в  заседанието на Общото събрание през първия ден бе докладваната информация от Управителния комитет на Мрежата за хода на подготовката на Проекта за Стратегически план на ЕМСО 2021 - 2027. Дискусията по проекта за стратегически план се проведе чрез използването на електронна система с кликвания, до която  всеки делегат имаше достъп със специално устройство. 

 

Провокативна обучителна сесия на тема "Изкуственият интелект и правосъдието" изнесе директорът на Уолтърс Клуър Текнолъджи д-р Тиърк де Грийф. Основният въпрос на лекцията бе доколко електронните технологии, които  днес управляват автомобили и превеждат писмени текстове в реално време, могат да помогнат на съдиите, прокурорите и адвокатите, като извършват правни изследвания, предлагат становища или изчисляват най-добрата стратегия за защита в наказателни дела. 

 

Г-н Оливър Столп, главен програмен служител към Службата на Обединените нации по наркотиците и престъпността, представи пред делегатите на Общото събрание обучителния пакет по съдебна етика на Глобалната мрежа за съдебна независимост и интегритет. 

 

В рамките на Общото събрание на Мрежата бяха проведени различни практически ориентирани работни ателиета и презентационни щандове, в които се представиха по иновативен начин дейностите, осъществявани от работните групи и подрупи на ЕМСО.

 

През втория ден от работата на Общото събрание делегатите единодушно одобриха Прокуратурата на Република Латвия за нов член на Мрежата. Статут на наблюдател беше предоставен на Националната школа на съдиите в Украйна.

 

В рамките на заседанието беше направен финансов отчет за 2017 г., преглед на текущото изпълнение на бюджета на ЕМСО, както и бе одобрен проектобюджетът на Мрежата за 2019 г. 

 

На Общото събрание бяха представени иновативните електронните ресурси на ЕМСО: инструментът за управление на проекти, новата платформа на обменната програма, системата за онлайн кандидатстване, базата данни за методологии и ресурси и базата данни с експерти. Беше подчертана изключителната важност на споделянето и ползването  на тези електронни ресурси в работата на Мрежата, защото те създават модерна и подкрепяща среда, стимулираща надграждането на умения, знания  и компетентности. 

 

В края на Общото събрание г-жа Тачева предаде символично корабен рул с камбана на директора на Националния институт на магистратурата на Румъния, който ще бъде домакин на следващото Общо събрание в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

 

Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение във Варна бе оценено от делегатите като изключително успешно, интерактивно и допринасящо за развитието на европейското съдебно обучение.Социалната програма на Общото събрание, подготвена от Националния институт на правосъдието, бе наситена с разнообразни събития, които позволиха на делегатите да се докоснат до българската култура и традиции. 

 

Участниците засадиха Магнолия Грандифлора, чийто бял цвят символизира чистота на магистратурата.

На брега на Черно море, във Варненския залив всички делегати, след морско кръщение получиха името Black Sea Star.

 

В организираната домакинска вечер участниците се запознаха с традиционни български обичаи, като имаха възможност да изработят глинени съдове и да отсекат монети. Насладиха се на богата фолклорна програма, докоснаха се до магията на нестинарския танц и научиха право българско хоро.

 

 

==============================================================================================

На 15 юни 2018 г. в рамките на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Варна, членовете на ЕМСО единодушно приеха Резолюция, като взеха предвид предложението за Регламент по програма Правосъдие, публикувано на 30 май 2018 г. и срещата на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведена на 4 юни 2018 г.С резолюцията Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение призовава Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия и страните - членки да: 


- продължат да подкрепят националните обучителни институции, отговорни за съдебното обучение и ролята на ЕМСО като надежден партньор;


- да  гарантират, че окончателният текст на Регламента по програма Правосъдие, предложен от Комисията, предвижда „оперативен безвъзмезден грант, който ще бъде  отпуснат на Европейската мрежа за съдебно обучение за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма”.

 

Като взеха предвид, че


Европейската мрежа за съдебно обучение е единствената мрежа на равнището на Съюза, която консолидира органите за съдебно обучение на държавите членки,  в уникалната позиция да организира обмен за нови и опитни съдии и прокурори между държавите членки и да координира работата на националните органи за съдебно обучение по отношение на организацията на дейностите за обучение по теми, свързани с правото на Съюза, и насърчаването на добрите обучителни практики;


Регламентът за създаване на програма Правосъдие за периода 2014/2020, предвиждащ, че ЕМСО ще получи оперативни безвъзмездни средства за финансиране на дейността си;


Заключенията на Съвета на ЕС от м. декември 2014 г., които признават ЕМСО като  „най-добре позиционирана да координира, чрез своите членове, националните дейности по обучение и да разработи предлагането на трансгранично обучение за съдии и прокурори”;


Последователната и твърда подкрепа на Европейската комисия, включително и постоянния ръст на съфинансиране на Мрежата в отговор на непрекъснато нарастващия каталог от дейности.


Членовете на Европейската мрежа за съдебно обучение желаят да обърнат внимание на Европейския парламент, Съветът на ЕС, Комисията и държавите членки, че:


- Съдебното обучение е ключов инструмент за развитието на областта на правосъдие и вътрешни работи; 


- Съдебното обучение е споделена отговорност с ангажимент за по-голяма активност на  национално ниво и на равнището на ЕС; 


- ЕМСО е най-добре позиционирана да координира, чрез своите членове, националните дейности по обучение и да разработи предлагането на трансгранично обучение за съдии и прокурори.

 


назад