Новини

Начало | Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

23.01.2018

На 13 юни 2018 г. НИП ще бъде домакин на заседанието на Управителния комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Управителният комитет на ЕМСО подготвя дневния ред и проектите за решение на Общото събрание на Мрежата, както и обсъжда стратегическите въпроси на европейското съдебно обучение.

 

Настоящият състав на Управителния комитет е избран през 2016 г. и включва: 

  • Институт за съдебно обучение (Белгия)
  • Академия по европейско право (ЕРА)
  • Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите (Германия)
  • Училище за съдебно обучение (Италия)
  • Център за съдебно обучение (Холандия)
  • Национален институт на магистратурата (Румъния)
  • Съдебна школа за обучение (Испания)

 

От м. септември 2017 г. НИП участва в заседанията на Управителния комитет на ЕМСО.

 

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС на 14-15 юни 2018 г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин и ще председателства Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение. Форумът се провежда веднъж годишно и се домакинства от съдебната обучителна институция на страната, председателстваща Съвета на ЕС. Подготовката и организацията на Общото събрание се осъществява в сътрудничество със Секретариата на Европейската мрежа за съдебно обучение. Общото събрание включва:

- Членовете на ЕМСО – националните обучителни институции на държавите членки на Европейския съюз, както и европейските обучителни институции;

- Наблюдателите на ЕМСО - институциите на ЕС и Съветът на Европа; националните институции за съдебно обучение на държавите кандидатки за членство в ЕС и на потенциалните кандидатки за членство в ЕС. Наблюдателите имат право да участват в Общото събрание без право на глас. На заседанието на Управителния комитет на Мрежата през м. ноември 2017г. НИП подкрепи инициативата за финансиране участието на представители на съдебните обучителни институции в страните от Западните Балкани, които имат статут на наблюдатели в ЕМСО, на Общото събрание на Мрежата в България. 


назад