Международната (световната) организация за съдебно обучение (IOJT) е създадена през 2002г. с цел да подпомага дейността на институциите в областта на съдебното обучение по цял свят. Към настоящия момент броят на членуващите в нея организации за обучение на магистрати е 123 от 75 страни, в това число  САЩ, Русия, Бразилия, Китай, Австралия и др.
На проведената през ноември т.г в гр. Ресифе, Бразилия редовна конференция на Организацията, заместник-директорът на Националния институт на правосъдието г-н Стоил Пашкунов беше преизбран за член на нейния Управителния съвет.
Настоящият състав на ръководството на Международната организация за съдебно обучение можете да видите тук.

Всички категории

Последни новини

Skip to content