Съдии и прокурори ще бъдат обучавани дистанционно за разглеждане на дела с участието на деца...
В рамките на проект "Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право",...
Могат да се постигат високи резултати, когато съдебната власт си сътрудничи с изпълнителната. Това каза...
Създаването и начинът на работа на Националния институт за правосъдието е най-успешната стъпка за съдебна...