На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители...
ОБУЧЕНИЯ ЗА 2015 г.   1. Обучение на тема „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от...
НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ...