2023/2024

1. Годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2024 г.

2. Годишен отчет за 2023 г.

 

2022/2023

1. Годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2023 г.

2. Годишен отчет за 2022 г.

 

2021/2022

1. Годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2022 г.

2. Годишен отчет 2021 г. 

 

2020/2021

1. Годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2021 г.

2. Годишен отчет 2020 г.

 

2019/2020

1. Годишен отчет 2019 г.

 

2018/2019

1. Годишен отчет 2018 г.

2. Годишен план 2019 г.

3. Годишен каталог 2019 г.

 

2017/2018

1. Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2017 г.

2. Годишен план за дейността на Института за 2018 г.

3. Каталог за учебната дейност на НИП за 2018 г.

 

Архив

Доклад за дейността на Националния институт на правосъдието през 2014 г. и Приложение към доклада

Доклад за дейността на националния институт на правосъдието през 2015 г.

Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2016 г.

Годишен план за дейността на Института през 2017 г.