19.09.2013

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ОБЩО 250 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНАХА ПО ПРОЕКТ "КОМПЕТЕНТНА СЪДЕБНА СИСТЕМА И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ"

 


На 16 септември 2013 г. се откри първия семинар от десетте специализирани обучения за общо 250 съдебни служители по проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по договор № К11-24-1/02.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Всеки семинар е с тридневна продължителност. Темите на семинарите са свързани с управление на човешките ресурси, съдебна етика и превенция на корупционния риск, управление на съдебната администрация, междукултурни комуникации и управление на конфликти. Лектори в тези обучения ще са преподаватели от Европейския институт за публична администрация (Люксембург), Центъра за правно обучение (Мадрид), СУ „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство и представители на съдебни институции. Десетте семинара ще приключат на 20 ноември 2013 г.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

09.09.2013

 

Уважаеми съдебни служители,

 Срокът за приемане на заявления за семинарите


"Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти", 16 – 18.09.2013 г. – код NIJ-ADMS1 и

"Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти", 18 – 20.09.2013 г. – код NIJ-ADMS2 

 

се удължава до 10 септември вкл. 
Списъците на класираните кандидати ще бъдат обявени до 11 септември 2013 г.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

08.08.2013

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА 10 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРА ЗА ОБЩО 250 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ ЗА ВСЕКИ СЕМИНАР ОТДЕЛНО, КАКТО СЛЕДВА:

1.    „Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти”, 16 – 18.09.2013 г. – код NIJ-ADMS1 – Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците


2.    „Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти”, 18 – 20.09.2013 г. – код NIJ-ADMS2 
– Обявление – Програма – Практическа информация – Списък на класираните за участие – Списък на участниците


3.    „Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти”, 30.09 – 02.10.2013 г. – код NIJ-ADMS3 
– Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците


4.    „Организация на административното обслужване. Междукултурни комуникации. Управление на конфликти”, 03 – 05.10.2013 г. – код NIJ-ADMS4 
– Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците

5.    „Съвременни подходи в управлението на съдебната администрация”, 14 – 16.10.2013 г. – код NIJ-UPSA1 Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците

6.    „Съвременни подходи в управлението на съдебната администрация”, 16 – 18.10.2013 г. – код NIJ-UPSA2 Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците

 

7.    „Съдебна етика. Превенция на корупционния риск. Конфликт на интереси”, 04 – 06.11.2013 г. – код NIJ-ETIC1 Обявление  – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците 

 

8.    „Eфективно управление на човешките ресурси. Оценка на изпълнението, обучение и развитие”, 11 – 13.11.2013 г. – код NIJ-HRES1 – Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците

9.    „Eфективно управление на човешките ресурси. Оценка на изпълнението, обучение и развитие”, 13 – 15.11.2013 г. – код NIJ-HRES2 – Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците


10.    „Съдебна етика. Превенция на корупционния риск. Конфликт на интереси”, 18 – 20.11.2013 г. – код NIJ-ETIC2
– Обявление – Програма – Практическа информация – Образец на командировъчна заповед – Списък на класираните за участие – Списък на участниците


 
  

Практическа информация за обученията

 

Оттук можете да изтеглите:  Заявление за участие

 

                                                           Декларация за потвърждение

 

                                                           Заявка за нощувки                                                           

 

                                                            Командировъчна заповед

Skip to content